CIRQU

CIRQU is binnen de GMP Groep de verbindende schakel tussen circulair grondstoffenmanagement en ruimtelijke onwikkeling.

Als platform integreren we alles wat nodig is aan kennis, mensen, producten en innovatiekracht om de transitie van grondstoffenverbruik naar grondstoffengebruik in de bouw- en ontwikkelsector te ondersteunen en te stimuleren. We bieden integrale circulaire projectoplossingen en stellen ons in al onze activiteiten als een betrokken en verantwoordelijke partner van onze opdrachtgevers op. Goede verstaanders horen hierin onze GMP-afkomst in terug. Generaties lang in de weer zijn met grondstoffen en bouwprocessen is zowel CIRQU's inspiratiebron als het beginpunt van onze kennis en kunde op het gebied van tastbare en concrete circulaire antwoorden op hedendaagse vragen.