Kernwaarden

People, Planet, Profit

Wij streven naar harmonie tussen wat goed is voor mensen, het milieu en de onderneming. Dit principe hanteren we binnen onze eigen bedrijfsvoering en bij die van partners en opdrachtgevers.

Kennis bundelen

Wij werken graag samen; met opdrachtgevers, collega-bedrijven, ketenpartners en specialisten. Door kennis en ervaring te delen leveren we samen een waardevolle bijdrage aan een duurzame samenleving, nu en voor volgende generaties.

Eigenwijs

Wij houden van ‘anders durven denken’ omdat we geloven dat buiten de gebaande paden gaan – vroeger of later – altijd tot vernieuwing en verbetering leidt.

Ondernemend

Wij hebben een ondernemende geest en mentaliteit, vinden het leuk om te pionieren. We signaleren snel nieuwe kansen, denken en handelen onconventioneel in de vertaling naar concrete en tastbare circulaire oplossingen.