Bundeling van kennis

CIRQU is onderdeel van de GMP Groep en fungeert als een platform waarbinnen we alle kennis en ervaring samenbrengen die nodig is om een bouw- of ontwikkeltraject integraal circulair uit te voeren.

Van het afvoeren van bouwmaterialen of het recyclen en produceren van secundaire bouwstoffen (PARO), het uitvoeren van milieuonderzoeken of opstellen van bestemmingsplannen en stedenbouwkundige ontwerpen (Buro Ontwerp & Omgeving) tot het ontwikkelen van vastgoed (GMP Vastgoed). Omdat we volledig vraaggestuurd werken, breiden we ons team waar nodig tijdelijk uit met specialisten van onze ketenpartners. Deze combinatie van specialistische kennis en brede integrale groepsexpertise maakt ons uniek en stelt ons in staat circulariteit in ieder project tastbaar en concreet in te vullen.

CIRQU combineert een groot verantwoordelijkheidsgevoel voor de aarde en het milieu met een sterke betrokkenheid bij onze opdrachtgevers. We werken marktgedreven en leveren graag toegevoegde waarde aan onze klanten in het hier en nu, en aan toekomstige generaties. Vanuit die overtuiging brengen wij permanent overheden, bouwbedrijven, makelaars, architecten, vastgoedeigenaren en beleggers samen.