Producten en diensten

CIRQU is krachtig en innovatief platform dat bedrijven, overheden en ondernemende burgers met ruimtelijke plannen met integrale circulaire projectoplossingen ondersteunt.

We werken in vraaggestuurde teams van begin tot eind aan duurzame en vernieuwende oplossingen. Eenmaal 'onderweg' gedragen we ons - naast onze andere rol(len) - ook altijd als een kritisch, betrokken en op waardecreatie gericht klankbord voor onze opdrachtgevers.

CIRQU is actief op de volgende gebieden: