Civieltechnisch advies

Ook in civieltechnische projecten heeft CIRQU door haar deskundigheid en netwerk in circulair grondstoffenmanagement meerwaarde voor opdrachtgevers.

Als onderdeel van de GMP Groep beschikt CIRQU over civieltechnische specialisten op diverse vakgebieden. Onze focus is de fysieke leefomgeving.

Producten en diensten

 • Onderzoek en advies
 • Inspectie en inventarisatie
 • Ontwerp
 • Ontwikkelen van inrichtingsplannen
 • Mobiliteitsvraagstukken
 • Waterkundige vraagstukken
 • Weg- en rioolconstructie
 • Aanleg sport- en recreatieparken
 • Realisatie stuwen, bruggen en tunnels
 • Communicatie & participatie
 • Kostendeskundigheid
 • Bestek en tekeningen
 • Geïntegreerde contracten UAV-gc
 • Advies en begeleiding aanbestedingsprocedures
 • Projectleiding realisatie (toezicht/directie)