Integrale circulaire projectoplossingen

CIRQU organiseert het complete circulaire bouwproces: van het eerste initiatief tot en met de oplevering.

Door experts hun kennis efficiënt te laten combineren, kunnen we opdrachtgevers maximaal begeleiden bij circulariteitsvraagstukken. Per project en per fase optimale inzet van professionals en producten.

Initiatieffase en sloop

  • circulaire materialenscan gebouwen/ omgeving (o.a. asbest)
  • circulariteitsscan maatschappelijk vastgoed (functies en mogelijkheden)
  • circulair slopen (demonteren, scheiden in monostromen, gereedmaken voor hergebruik)
  • grondstoffenmanagement (maximaal hergebruik van vrijkomende materialen en halffabrikaten)

Ontwerpfase en onderzoek

  • circulaire vergunningen en bestemmingsplannen (vastleggen van circulariteitsvoorwaarden in ruimtelijke regels en documenten)
  • circulaire bouwontwerpen en inrichtingsplannen (op basis van diepgaande materialenkennis)
  • onderzoek en ontwikkeling van innovatieve circulaire producten en halffabrikaten

Realisatiefase

  • toepassing van innovatieve circulaire producten en halffabricaten in contractfase (bestekken en tekeningen) 
  • projectleiding van de uitvoeringswerkzaamheden (projectleiders, werkvoorbereiders, toezichthouders en directievoerders)