Sloop- en saneringsadvies

Kennis van milieuwet- en regelgeving en grondstoffen stelt CIRQU in staat sloop- en saneringsprojecten goed te structureren en te begeleiden.

Als onderdeel van de GMP Groep kan CIRQU vrijkomende materialen via haar ketenpartners op een maximaal circulaire wijze afzetten tegen de meest gunstige tarieven. Hiermee profiteren onze opdrachtgevers niet alleen van onze kennis maar ook van ons landelijk grondstoffenmanagementnetwerk.

Producten en diensten

  • Asbestinventarisatie en bodemonderzoek
  • Opstellen circulaire sloop- en bodemsaneringsplannen conform vigerende wet- en regelgeving
  • Communicatie & participatie
  • Kostendeskundigheid
  • Bestek en tekeningen
  • Advies en begeleiding aanbestedingsprocedures
  • Projectleiding realisatie (toezicht/ directie)